Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 2019-02-05Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym [ PDF ] [ 211.12 MB ]