Program "AS - Aktywny Senior" 2015-10-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że Starostwo Powiatowe w Będzinie realizuje program „AS – Aktywny Senior” na lata 2014 – 2018. Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego, którzy ukończyli 60 rok życia mogą otrzymać kartę „AS – Aktywny Senior”. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z ulg i zniżek u partnerów programu tj. z sanatoriów, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów rehabilitacji, usług szewskich, restauracji, kawiarni, optyka, zegarmistrza, salonów fryzjerskich i urody, księgarni i wielu innych.

Szczegółowe informacje, w tym wniosek o wydanie karty oraz katalog ulg dostępne są na stronie internetowej Starostwa www.powiat.będzin.pl w zakładce „Echo Seniora”. Kartę „AS – Aktywny Senior” można uzyskać w Wydziale Oświaty i Rozwoju Społecznego Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Sączewskiego 6 (pokój 207) w godzinach pracy urzędu.